برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Reza Pishro

Dandune Babr

13 Like

وقتی که چراغ ساختمونا خاموش شد

توو تنش یه سویشرت مارک کلاه داره

بلک لایک کرد و رفت پشت بوم و

یه کم داد زد تو رعد و برق و


راه رفت تو سطح شهر نا امید بدون پول توو اوج معروفیت

سفارش میده یه دونه سوپ تو یه دونه رستورانی که

بوی گند محدودیته توش گذشته ی پرم دور من

بدون دندون ببر دردها بیشتر از دردهای مادرم


مثل همه مسافر پرتگاه آهنم

سالهاست که رو دریا شناورم

با کشتیه نوح رفتم و تو دریا انداختنم

همیشه قطب نمای من خراب بود


نقاشی های زندگیم پشت هم سراب توش

همیشه تو گوش اونا سیلی زدم

که فکر کردن یه دلیل رشد من مواد بود

فهمیدم مشت محکمو زندگی میزنه


اینو بدونی میوفتی روی دور سرعت

بدون گرگ مفت بر جات رو نوک قله ست

رسیدی نقطه قدرت قوی و قرص و مستقل

آه همیشه قطب نمای من خراب بود


نقاشی های زندگیم پشت هم سراب توش

همیشه تو گوش اونا سیلی زدم

که فکر کردن یه دلیل رشد من مواد بود

دستاشو میمالید به هم و ها میکرد


تنها تو خیابونا میدویید و راه میرفت

میگفت اینان کام میدن

وقتی مردم اعصابشو مث هیروشیما گ**ن

وقت تابیدن مینا تی علامت میدم


هر ثانیه ش روی لثه هام جای دندونای ببر خاریدن

ازم کل مامورای شهر عاصی ان

آدمایی مث مان که جوونای جاویدن

بزن بیرون پایین شهر و ولش کن


این تصویر زشت تو آیینه رو بشکون

لهش کن اون که مونده زیر پات

بذار تجزیه بشه بده کود به ریشه ام

آه روزی هزار بار بگرد دنبال کلید شانس


نگاه به راننده ی پشت شیشه مات

تا روزی که گور کن رو سرت بریزه خاک

برا بارون باد و بکن شریک آب

همیشه قطب نمای من خراب بود


نقاشی های زندگیم پشت هم سراب توش

همیشه تو گوش اونا سیلی زدم

که فکر کردن یه دلیل رشد من مواد بود

یه حس میگه بی تو راه بِبر


بشو پیشرو داد بزن میکروفون و چاک بدم و

ف** بدم به هر چی هست تو حافظه م و

بعد باخت باشی فکر راند بعد

بکنم انقلاب تو رپ


که سیخ بشه تن مرده زنده هات تو قبر

ارتفام رو ابر تو کارم امپراطورم

تو ذهن داغونم

سرزمین زشت جادوگر با کلی اشتباه توو جنگ


با کلی انتقام تو قلب اگه بهت بگم الان پشتتم

میدویی یا وامیسی میخوری یا پا میشی

ب***م یا پا میدی

یا که نقره داد میشی و استفا میدی

توو قصه ها میری به پله راهی نیست


من همیشه قطب نمای من خراب بود

نقاشی های زندگیم پشت هم سراب توش

همیشه تو گوش اونا سیلی زدم

که فکر کردن یه دلیل رشد من مواد بود

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!